TWÓRCY LUDOWI

Współpracujemy z uznanymi twórcami ludowymi, będącymi mistrzami różnych dyscyplin rękodzielniczych, takich jak haft, koronka, ceramika. Większość z nich posiada status „licencjonowanego artysty ludowego”, nadany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych – jedną z najbardziej opiniotwórczych organizacji w dziedzinie sztuki ludowej w Polsce. Stowarzyszenie ocenia m.in. zgodność z tradycją regionu, poziom artystyczny prac oraz dorobek twórcy (udział w konkursach, wystawach). Docieramy również do osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu, ale uznanych w środowisku, wielokrotnie biorących udział i nagradzanych w konkursach. Prace niektórych z nich zostały zakupione przez muzea, prezentujące polską sztukę ludową, co najlepiej świadczy o ich wysokiej jakości i oryginalności.